รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 101 ถึง 150 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนภรณ์แซ่โจวโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
102ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธมนชาลีเปรี่ยมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
103ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญรัตน์เส้งนนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
104ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพพรสังข์ทองโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
105ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภสรปิยภิรมย์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
106ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราวิชญ์ไชยภักดีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
107ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราวิชญ์ลือขจรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
108ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์นภัสบัวโรยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
109ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนารีรัตน์เชาวนวุฒิโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
110ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัวบูชาโสภากุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
111ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุญบัญญพนต์ราชแสงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
112ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิภาณรัตนพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
113ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปธานินแก้วชูชื่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
114ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภาวีช่างชุมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
115ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริญญ์เกตวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
116ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริยาภัทรอ่อนทองหลางโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
117ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปริวัฒน์เหมือนหนูโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
118ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปาณัทบุบผาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
119ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาริดาแซ่ฮ่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
120ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณญวีร์ขุนล่ำโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
121ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรแซ่เอียงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
122ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรนภัสชัชวาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
123ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาแก้วขาวโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
124ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชญุตม์เยี่ยมสิริวุฒิโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
125ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์นานาเกียรติเสนกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
126ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์พิชชาพิณเสนโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
127ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรณัฐถาวรธรรมรัตน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
128ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์รัตนวิเชียรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
129ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไพรัฐแซ่จ๋าวโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
130ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภคพรคงเช้าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
131ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัควลัลณ์เจียธนโชติสกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
132ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริพัฒน์ภัยรัตน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
133ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงยิปโซเธียรพิทยามาศโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
134ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐชานนท์ประกอบบุญโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
135ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุจิกาญจน์เอียดสุยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
136ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลภัสรดาจันทเลิศโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
137ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศธรแสงเกตุโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
138ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวณิชยาชุมชนะโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
139ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรพิชชาวิจักขณ์เศรณีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
140ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวริศราพุทธสุขโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
141ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัทธิกรวัฒตาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
142ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิชยุตม์แซ่วุ่นโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
143ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาดาแก้วชะโนโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
144ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาพรเพ็ชรสองสีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
145ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิมลวรรณนุ่นเขาอ้อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
146ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิภัทรโรจนะรัตน์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
147ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภสุตาอยู่อริยะโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
148ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิภรวัฒน์ชุมขำโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
149ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัฒน์ษาแก้วดีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
150ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรชิตจอนใจโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา