รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๕ - โรงเรียนเสนพงศ์
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลฉัตรอนุสิมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษาครูนางสาวบุญรักษาจันทร์หอมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตพจน์น้อยผาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิติพงษ์แซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมจิราสกุลหงษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเคลลี่สิริวิทยอนันต์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราพัชรพัฒนพิสุทธิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจ้านายเที่ยงแท้โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัชชญาสันจรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติกาญจน์แซ่ม็อกโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงซุเอินอึ้งโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐาปกรณ์ศรีสุวรรณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐกรทองเอียดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์พลสุขยะฤกษ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชชะภัชไตรจักราธรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกฤตาคงเจริญโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐชนันเส้งนนท์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนนท์เกตวงศ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนรีบุญสว่างโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลช่วยนุกูลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวันติ๊บโคตรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตั้งปณิธานพรมสะอาดโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงตาลแก้วเกื้อสุขโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายติณณ์แซ่เล่าโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทวิชาปิยะพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัสแซ่ย่องโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวินท์หรูจินดาโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนสรวงจันทะคารโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธมนันท์ลักษณาวงค์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญรัตน์รัตนพันธ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชเฆยะกูลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรบัวบาลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีริศราจันทสโรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภสรมากศรีโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสพรหมอ่อนโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติพลโดนสวัสดิ์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิดาภู้คลองพลอยโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศบุญถนอมโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญวรรธน์รัตนจันทร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณกรณ์สุวรรณธนะโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณธรวงศ์สุขจันทร์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติพลสวัสดิ์สิทธิเดชโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะวดีคำสุวรรณโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณณกรณ์แซ่ฮ่อโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปมิกาสุริยะกุลโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรลภัสพลายแสงโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลเกษมแซ่ชังโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัณณิตาเสนาะศัพย์โรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชาภาแก้วอัมพรโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกแก้ววังโรงเรียนเสนพงศ์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา