รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๒๔ - โรงเรียนบ้านคลองแงะ
ตำบลพังลา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลฑีราคงดำโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุธินันท์หนูคงโรงเรียนบ้านคลองแงะวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา