รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๒๓ - โรงเรียนวัดควนมิตร
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภาอุมาโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒณ์สุนทรกุมารโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราธรรอดเนียมโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนริศราแก้วเชาว์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรีญาพรทองเจือเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันต์ฤทัยเหล็กจิโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัศยาชุมเกศโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิตารีย์นพรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภาภรณ์จันทรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพลอยชมพูเทพยาโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอลิษาชาวนาโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษาปณ์ศรีสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันติยาประทุมมณีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิ่งกาญจน์สมภักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงครีทองทองมากโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์จิราสุขหนูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณพัชชาสิระวิเชียรโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนนท์แก้วคงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญยธรณ์คงสุขโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธาดารัศมิ์แก้วผลึกโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรินทรัตน์ธรรมราชโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนฤเบศแดงบรรจงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันธิกาช่วยทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปกรณ์ทองเอียดโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมาริสาทองปล้องโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรักชาติศรีสวนแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์พืชน์ไพบูลย์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรโชติสังข์ช่วงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรภพธรรมรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรวุธแซ่ว่องโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคมสันสิริจารุวาจโรงเรียนบ้านป่าชิงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาทิพย์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านป่าชิงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุชทองเพชรโรงเรียนบ้านป่าชิงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัททิยกาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านป่าชิงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัทยาหนูมิตรโรงเรียนบ้านป่าชิงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา