รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๓ - โรงเรียนวัดควนมิตร
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวริฏฐ์เอียดศรีชายโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎาจันทรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรณัฐเพชรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดนัยพุฒทวีโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกกาญจน์เพชรคงทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินจันมณีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์สินีกี่สุ้นโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์พลตรีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกศรินถินะผจญโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญสิริแก้วกลับโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณพกรแซ่ลิ่มโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐกิตติ์อินนุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนรียอดเพรีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงมณีพรหมอินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเทวาพิทักษ์วงษ์เกตุโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรถือเถี้ยนโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรอุดคนทีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลจันดำโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปกรณ์เกื้อสกุลโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาดาขวัญแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยากรมะอักษรโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรภรสีนุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธาพรสุวรรณรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรขาวสั้นโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศินิภาสิงห์โตโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรนนท์หนูช่วยโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอณุธิดาขุนอักษรโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนันตชัยพูลศรีโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุทัศน์ดารารัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิรักษ์จินไชยโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอังศุชวาลเรื่อศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตย์กุลชุมภูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกพรเลิศบัญญัติโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤศรดาเซ่งบุญเล่งโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงคุณากรขวัญทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราวรรณคงทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตพงษ์คงปานโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยุตพงศ์จันทร์แก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงชีวาแก้วคงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทอฝันศรีชัยโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธฤดีแก้วหนูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญมนสังขเวชย์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปพิชญาขวัญแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิติพงษ์ชูแก้วโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์จิตรนิยมโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธัสรักษ์ทองโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรลักษณ์โพชนารัตน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรวลัญช์บุญส่งโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวิทย์ทองไชยโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิวาพรจีระกาญจน์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา