รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๒ - โรงเรียนวัดเขากลอย
ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกชกรห่อทองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณ์นิกาซุ้นหะโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกศแก้วเฉลิมวงค์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกรวงษ์ดีโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริณัฐพวงชาติโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิกานดาประดับทองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอวิกาคงไชยโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา