รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๒๒ - โรงเรียนวัดเขากลอย
ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทนิภาผ่องถวิลโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญาณวุฒินิลทรัตน์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐนันท์สิงหพณิชย์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐปภัสร์คุ้มภัยรันต์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตรีพัฒห่อทองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธวชินีศรีไหมโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีนภัทรชัยรัตน์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาเนาวภาสโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรนาคอ่อนโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิสุทธิ์สุขสดโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรภพเชษฐาโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิริธีรประยูรโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอติวิชอุกฤษณ์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิกรหลงขาวโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิจจาณัฏฐ์ศีลประชาวงศ์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธรห่อทองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายขจรศักดิ์แก้วฉิมพลีโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทิมาห่อทองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจัสมินวิคเกอร์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยากรสุวรรณโสโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายซายูตีตะระเวลาโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกฤตาจงอรโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรัยรัตน์ชูขันธ์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทัตพิชาณ์ประจักษานนท์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนวรรณยิ้มใยโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนงนภัสอินทร์ชูโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิชาศรีขวัญโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปานรัตนปานรงค์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรนิรันดร์รุ่งเรืองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแพรภิญญ์โพธิ์พิชญกุลโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภควุฒิธรรมาวุฒิกุลโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์อินทรัตน์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูษณจอร์จโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรันธรณ์พุทธวาศรีโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวสุพลรุจิรวนิชโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิมุตตานังถาวรภักดีโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวัชธีรประยูรโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอมริศาภรณ์อินทรัตน์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไอย์วงศ์ทวีทองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณธีรประยูรโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกองทัพชูกำเนิดโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนาพรหมจันทร์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกุนต์ปิยะศิริโสฬสโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรศักดิ์เพ็ชรสกุลโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรัสย์ปรีดาศักดิ์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชากีรเหมมานโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชุติพนธ์ห่อทองโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐปภัสร์เลิศมโนรัตน์โรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาภัทรอู่เงินโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรวิจิตรโรงเรียนวัดเขากลอยวัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา