รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๒๑ - วัดห้วยพุด
ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 105 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญณฐาอินทเจริญโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกชณิภาโค่ยสัตยาโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคชาสุระสะโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐาชดาจรูญสารโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรีจิตโสภาโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นายนพดลจำปาสิทธิ์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญยรัตน์ทองคำโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพันพัสสาสุขะวาโทโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทชัยเหมรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๖นายภูวนาทชูจิตโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลเทพสุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๖นายวิชญ์ชพลเชาว์พงษ์เตชะกูลโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญพิชชาผ่องมะหึงษ์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศรัทธาทองชะนะโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวดีสติกรกุลโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจุฑาทิพย์ไกรลาศโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศพัทธ์คเชนทองสุวรรณ์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเจนจิราทองสุริวงค์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาลินีสุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๕นายฉัตรินแสงสุวรรณโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุกฤษฎิ์สวัสดิ์ทวีโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๕นายชาคริตกลยนีย์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภิชญามณีโชติโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐชนนแก้วมหิงส์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอิสริยาจุฬามณีโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐนนทบุญก๋าโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยากรสุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนาวิกากาเด็นโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญวรัตม์สุขโขโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวบัณฑิตาเพชรอ่อนโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาจันทมณีโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๕นายปณชัยสามะโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิตยาชาติเปโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๕นายพงษ์ศักดิ์มากเหลือโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัณฑิตาปานมุณีโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๕นายพรรตวังแก้วหิรัญโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญญาภาอิสโรโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๕นายพิชิตชัยชนะพลโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุเทพจันเจริญโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๕นายพิภพจิรัชฌานนท์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเมฐิตานุ้ยเหยะโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๕นายเมธัสภักดีอักษรโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๕นายวันชุมพลอิ่มด้วยสุขโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๕นายศาศวัตอินทร์จันทร์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศิริรัตน์แซ่ตั้นโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๕นายศุภวัฒน์ชุมจันทร์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๕นายสนธิยาศิริทศโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอติมาหมุดตะเหล็บโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอาลิต้าหง่อแหละโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๕นายเอกภพอ่อนแก้วโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา