รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๒๑ - วัดห้วยพุด
ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายธีระเทพกตอยู่โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเขมรินทร์ศิริพงศ์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริลักษณ์บุญยังโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐลดาเกื้อหล่อโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายโอกาสสกุลวงค์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัญชนกเพชรรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัทธพงศ์ชูแก้วโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเดียอาน่าสุหลงเส็นโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรชนันสุวรรณโณโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๕นายธนุเดชวุ่นหนูโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพลสุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนุสราสุขเกษมโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๕นายศราวิณสังข์วรรณโณโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมนัสวิชญ์บุญรัตนังโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอชิรญาณ์ขักขะโรโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเสาวลักษ์มีจันทร์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครินสุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๕นายอนุสรณ์ติบุญโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตพจน์กิตติโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกชกรยอดสวัสดิ์โรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญธิลาเลียวดำโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชฎาภรณ์เหมสนิทโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวญาณิศาบัวแก้วโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานินหนูจันทรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวินปาลรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๔นายทีปกรแก้วมณีโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัญญาริสาขักขะโรโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๔นายธนากรเถื่อนยืนยงโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรหมพรคณะทองโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงธีรดาบินแหละโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาดิสโรโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนริศราหวันยาหวาโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิชญพงศ์ชิตตะวัฒน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเพียงใจเทียนงามโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภฤกษ์ดวงสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๔นายภัทรพงศ์ศรีหาเปี้ยโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิมิลันไชยรัตน์โรงเรียนวัดห้วยพุดวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๔นายภูวดิษฐ์แซ่เอี๊ยวโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๔นายมฤคิมทร์โสยดีโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรภณหมุนแก้วโรงเรียนวัดดีหลวงนอกวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมลฤดีรามมากโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรธีร์มาลาโรงเรียนวัดดีหลวงนอกวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเมขลาหมันหลีโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอทิเบตกันหาโรงเรียนวัดดีหลวงนอกวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๔นายยาซีนหมัดเด็นโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพนธ์สังข์ทองโรงเรียนวัดดีหลวงนอกวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาววรพรรณศรีสุวรรณโณโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์ฉิมเมืองโรงเรียนวัดดีหลวงนอกวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๔นายวัชระเส้งคล้ายโรงเรียนวชิรานุกูลวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมัชฌภรณ์แก้วเนี้ยวโรงเรียนวัดดีหลวงนอกวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา