รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๑๙ - โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเกษราภรณ์ทองเอียดโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิแก่นอินโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นายประกายเพชรรัตนะเพ็งโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นายประเสริฐครั้งพิบูลย์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายระพีพัฒน์ลอยเลื่อนโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นายศักดิ์ดาเกตุศัทธาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นายสิงห์ชัยพิกุลทองโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๖นายวิชัยรักษ์จุลโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกชกรเซียห้วนโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจันจิราชูศรีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปิ่นปักศักดิ์เปียโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๕นายพลสินธุ์แก้วบุตรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศิรดาวิชากิจโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุขภัคษรสันบูกาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๕นายธีรภัทร์ทะสะโรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนิกานต์สงสุขโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐธิตาพุดแก้วโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปียาพรแสงสว่างโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภัคจิราบริการโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรรณนิภาวงศ์หฤทัยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๓นายโชคชัยกลิ่นกันหาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาบุญทวีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทรงพลจันทร์สว่างโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์เอียดนุ้ยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรวีร์อุดมโภชน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลักษิกาเพ็ชรโชคโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๓นายวิษณุรัตนะเพ็งโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรวุฒิไสลรัตน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๓นายศุภชัยโม้ยโสยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุพินญาร์ไกรสองสีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอนัญญาพูลสวัสดิ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐวุฒินพสุวรรณ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคฑาวุธปานช่วยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณิชกุลเพชรมุณีโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธันยชนกยิ่งนอกโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธารากรรัตนสกุลญาติโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัทธิชาหวังเนาวรัตน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฟอติย๊ะแก้วบุตรโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงยุวดีคังคัตสะโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรัชยากล้าศึกโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวาริศยุโรจน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุภกิณห์รูปขันโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอโนมาแสงจันทร์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดรุษกรเบ็ญฤทธิ์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเดือนเพ็ญแซ่บุ่นโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนนทัชอุดมโภชน์โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤเบศอักษรเงินโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิติญาวงษ์ใสโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปริญญาสิงห์ชัยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงษ์เดชจูเซ่งเจริญโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์วัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา