รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๘ - โรงเรียนบ้านทับโกบ
ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัทมาเขื่อนพงค์โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ววัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดาทิพย์ปาหลาโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ววัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิมลวรรณบุญหอมโรงเรียนบ้านทับโกบวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา