รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๗ - โรงเรียนเทศบาล๓หมู่บ้านตัวอย่าง
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพงศ์แซ่ฉิ้นโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษาครูนางสาวฟารีดาหล๊ะโส๊ะโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตภณแซ่ฉายโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรณินท์ทองนุ่มโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานันท์ถีราวุฒิโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถิรายุสุขสำราญโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีรดาสุวรรณโณโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรพรหมฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิรุตสุวรรณชาตรีโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมนุเชษฐ์สุขยะฤกษ์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิกานต์สังข์สุวรรณกรโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปราณีด้วงมากโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนันญาโชตวันโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสมฤดีชณัฐเจิมศักดิ์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิดาภาจันทร์นวลโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันวิสาคงชิตโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา