รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๑๗ - โรงเรียนเทศบาล๓หมู่บ้านตัวอย่าง
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลแซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษาครูนางสาวเพ็ญกวินแก้วเพ็ชรโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพนธ์ทะสะระโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4อุดมศึกษาครูนายสุธิวิพงค์แซ่เอียมโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิพัทธ์กุลทองโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6อุดมศึกษาครูนายสมโชคดิลกอุดมชัยโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพันธ์บุญปกโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8อุดมศึกษาครูนางศิริพรเอกเกียรติกุลโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัศวินศรีทองโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยกรแซ่ย่องโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชมพูนุชแซ่จูโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัชญาพรมอ่อนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธรรมวงค์สร้อยวงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทพัทธ์เพชรสุวรรณโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนภดลศรีสำรวมโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรแก้วดวงตาโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรมิตามีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรพลพรมสุขโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญามิสสังโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินธิดายั่งยืนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดุษฎียอดมณีโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรกานต์บุญคงโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพงษ์วัฒนะธีรสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยะทัสหนูรุ่นโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภวัตแซ่ฉายโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยศวดีศรีทองโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยุพารัตน์ภูมิดอนโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรรณชัยพ่อแก้วโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริศราแสงหิรัญโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิวัตน์บิปผะโรโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูเวียงผาสุกโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงนภัสสรดินลานสกุลโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงกัญธิชาศรีทองโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงวรัญญาทองนุ่มโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงอัมพรสอนราชโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงณัชกานต์บุญแม่นโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๓เด็กหญิงปิยาพัชรจันทร์ปล้องโรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา