รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๑๖ - โรงเรียนเทศบาล๑บ้านสะเดา
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางกัญญาธรรมโมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกานต์ปานมีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3อุดมศึกษาครูนางสาวพุทธชาติละอองมณีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงคฑาทองพงษ์รักไทยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติภัทราแก้วจะระนัยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวานิลหัสรังษีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศทองมีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรหมพรพรหมมาดาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญวดีเทียบหงษาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภชัยสุวรรณพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปกรจันสุขโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปวิชญ์จันสุขโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวิชดามิลำเอียงโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารยาฉิมมณีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา