รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๖ - โรงเรียนเทศบาล๑บ้านสะเดา
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 113 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัชยาอ้วนโสดาโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษาครูนางสาวธัญญลักษณ์ทิพชาติโยธินโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3อุดมศึกษาครูนายวิชิตศิริโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์จันทรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5อุดมศึกษาครูนางสาวศันสนีย์โยมาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกัมปนาทสุทธิสาโรโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7อุดมศึกษาครูนางสาวศุภาวิณีธรรมรัตนพฤกษ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกาลัญญูบัวกิ่งโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9อุดมศึกษาครูนางสาวอุไรวรรณสิทธิไชยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติมาภรณ์สำลีเสนาะศัพย์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญจิราหนูเสนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมมาณิชย์สุวรรณรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรกฤษอุปถัมภ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจันทกาญน์คงสุวรรณ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุวรรณช่างพูดโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรภัทร์อำนาจโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉะมังเดชมีแสงโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาดามะหะหมัดโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาภาซื้อจ้างโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิตาเพ็ชรมณีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาแสนโคตร์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลิสราไชยสนธิ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐาปกรณ์สวนแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐกรแย้มยิ้มโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิคงกระพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงธิดาคงติดโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์ภักดีบุญโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญสินีศรีรักษ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำทิพย์รักไทยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเนตรนภาซ้อนงามโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภาสิริเพ็ชร์สุวรรณ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาณรักษ์เอี่ยมระยับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผกากะลองชุมชาติโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์ธารินวงศ์วลัยมาศโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราลักษณ์ยงเกียรติกานต์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมชนกนวลจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิพงศ์แซ่ลิ่มโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัททิราวรุณธรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมธพรกองสารีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธาสิทธิ์สมใจโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธาสิทธิ์หมอแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชพลจันหนูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณวิสาใชสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสนธิดวงไสวโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยนิลพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิโชคบุญทองโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปภาสจันสุขโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวุฒิชุนสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาวดีมณีโชติโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิกานต์เกื้ออาสาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา