รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๑๖ - โรงเรียนเทศบาล๑บ้านสะเดา
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 276 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติรัตน์ผาหยาดโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษารอง ผอ.นางเพียงพิสโสพิกุลโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรณธิยาโพธิราชโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษณ์ชิดการโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์ทองมากโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลภัสสร์ทองสุวรรณโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาแสงตาโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปลายฟ้า-โรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมัณฑนาไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพัตราศรีเกตุโรงเรียนบ้านสำนักขามวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณิการ์สุบรรณน้อยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษิดิศสิทธิไชยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์หอมศรีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญทิมานาศรีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรฐิพรสว่างอารมณ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญานิษาวุ่นแป้นโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์สังฆะหะโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัศห์ทองสงโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชาธรหมอราชโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถิรวุฒิสังข์สมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินพัฒน์แซ่จุ้งโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรสองไทยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัญญาเพ็ชรประชาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมนูญวัชระนิมิตโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธานธาราฆังคะมะโณโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาราภัทรทองขาวโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพลป้อมบุบผาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรราชเกิดสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนครินทร์ยกถาวรโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพพรวงศ์วชิรวัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรินทรศรีทองโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐชานนท์อินทร์โทโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันท์นภัสทองคำโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุลพรแซ่หล่อโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปกป้องหนูขาวโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐกรชายสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิตาอินทฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรนันท์พจน์มาศโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมษฐ์แซ่จูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปาริวัฒน์แร่เพชรโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์พิพัฒน์แซ่โจ้งโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชรดนย์เยชอกู่โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรชนกขาวพุทธโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรชิตาพันธ์วงษาโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรเทพแซ่จุ้งโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลแก้วน้อยโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมชนกอินทนูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรแซ่หลีโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญภักดิ์อำนาจโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุวัฒน์ยอดไกรโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดาวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา