รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๑๕ - โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโฆษิตลิ่มจิระจินดากุลโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐานิตาแก้วมณีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายดนุพรถาวรจิตร์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิยาบุญเลิศโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรนัยอุตมมุณีโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอศิกาพรมชายโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนีรนุชหนูแก้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพลอยมณีร่มเกตุโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัควัฒน์สมศักดิ์โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา