รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๑๒ - โรงเรียนบ้านไร่
ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรองแก้วถาวรโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิญาดาแช่มช้อยโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณวิสาบัวกิ่งโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอริศราล่ำสุนีกาญจน์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐวดีนุ้ยเลิศโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเฉลิมฉัตรเหมะคชโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา