รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๑๒ - โรงเรียนบ้านไร่
ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเครือวัลย์สีดำอ่อนโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญจิราเสือโรจน์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภาวรัตน์ปานรักษ์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาดาธารหวดขุนทดโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกาญจนาปานรักษ์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญธิดาเลิศสันติวงศ์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิติกานต์รวยรื่นโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดาบุญทวีโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเทิดพงศ์ยอดแก้วโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจนาแพ่งโยธาโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์ไชยคำโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริศราอัตมาดโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนากรบินสันโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุเดชสนิโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรยุทธชัยเพชรโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศราวุฒิบินยะลาโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภัชศรีปานโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุชิตแซ่เลี่ยวโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภิญญาบิลละเตะโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณบุญยกโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายขจรเดชสามแก้วโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภรณ์เจะปิโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติภาภรณ์เสือโรจน์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทรงพลสุวรรณมณีโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรณะขะโรโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนริสาล่ำสุนีกาญจน์โรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปริญญาเจนทะเลโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเพิ่มศักดิ์ครูแก้วโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมณีรัตน์นามโคตรโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุทธิกานต์บูเก็มโรงเรียนบ้านไร่วัดพระบาทคณะจังหวัดสงขลา