รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๑๐ - โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด สงขลา

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายติณณภพจีนปานโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิดารัตน์เทียนแก้วโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฑิฆัมพรสุริยมณีโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวดาราวดีพูนม่นโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๕นายธนโชติศิรินุพงศ์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนฤชาขุนชำนาญโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมวัดบ้านขาวคณะจังหวัดสงขลา