รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๐๙ - วัดผาสุกาวาส
ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ สงขลา

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์ศีลบุตรโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ธิดาเรืองสุขโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์เจริญผลโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกริกพลวัตตะโรโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทรัศม์รัตนอุไรโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลเลี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฑิฆัมพรบุญภักดีโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวเนศวัฒนกุลโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภาพมุสิกะโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภวรรณหวันเส็นโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิกรฉ่ำเชยหาญโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา