รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๐๙ - วัดผาสุกาวาส
ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ สงขลา

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวิสราสุจิตโตโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิระวินรัษฎาเพ็ชรโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลิตาศิวิไลโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไชยวัฒน์แสงอ่อนโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐนรินทร์สง่างามโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภัทรจันทร์ไพรพฤกษ์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเดชาวัฒน์ส่งเสริมสุขโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทัตเทพชูเกิดโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนรินทรจินดารัตน์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวัฒน์ชาติกระพันธุ์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพลแสงอ่อนโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรธิดาศิวิไลโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศนนท์กฤษณพันธุ์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรินทรสุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวิชญ์เจริญสุขโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสมพรศิริกุลโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกชกานต์ศิริเจริญโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรพัฒน์พวงดอกไม้โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรสีนาเคนโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญาพรมะเดื่อโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันย์ชนกท้ายวังโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาวินอินทรัตน์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวุฒิช่วยบุญญะโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัฐภัทร์มุสิกะโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปราณิสาบุญนาโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศคงเมืองโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรนภัสเจ๊ะสว่างโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แซ่ลิ่มโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเพ็ญรตีสุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคพรบุญภักดีโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุพงศ์ทองพรวนโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูริณัฐสนเส็มโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริษานวลทองโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิพรบุญนาโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสรัญญาแสงอ่อนโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุญาดาสง่างามโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิชาติโวหารโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครพลสุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัมพวรรณจินดารัตน์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอยดารัตนอุไรโรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทักษอรจินดารัตน์โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา)วัดผาสุกาวาสคณะจังหวัดสงขลา