รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๐๘ - โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
ตำบลแค อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิรณาสอนไชยโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกแดงศรีวัลย์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนิตติยากิ้มสีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยากรหนูสุขโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรมัยแก้วมณีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมทองคล้ายสวนโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์ขาวพรมโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูวดลแดงศรีวัลย์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวเดชสุขรอดโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
10อุดมศึกษาครูนายมนูญชัยศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยสินทรสมสุขโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรวลัญช์อินทปานโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิริวิมลแก้วนุ่นโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสมศิริแก้วนุ่นโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนิษาแก้วก่อเกื้อโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอิงอนงค์ราชเรืองโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอินทิราพุดศรีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเขมนิจบุญกูรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงใบเฟิร์นแก้วสุขโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา