รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๐๘ - โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
ตำบลแค อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวหฤทัยเถี้ยมแก้วโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุรีรัตน์ทองเจริญโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลกรวรรณศรีโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๓นายธวัชสุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
5อุดมศึกษาครูนางสุพัตราปราบทมูลโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชยาเทพรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพลช่วยจันทร์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
8อุดมศึกษาอื่นๆนายอภินันทน์มลิวัลย์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวีหนูสุขโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
10อุดมศึกษาครูนางสาวพิมพ์รัตน์พรุเพชรแก้วโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายประสิทธิ์ทุมมาลาโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยวัฒน์ถิ่นจะนะโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณณกันษรประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพันตันสังข์ทองโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
15อุดมศึกษาครูนางสุกัญญาชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิเขียวไสวโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุนนวิดจันทร์ขุนพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
18อุดมศึกษาครูนางสาวรติรัตน์เพชรมารถโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรากรหมินสะแล๊ะโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภานิชาศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสังวรีพุทธโรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภิรัญญาเจษฎาปิติภัทรโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภิญญาสังข์วิสุทธิ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวราภรณ์ทองเพ็ชรจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเสฎฐวุฒิเป้าเงินโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยทองคำโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณศิริพันธ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอังคนามุกเนียมโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลเนตรนวลเลื่อนโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตธนกรสนสร้อยโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญารัตน์สังขะกุลโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์เทพรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์ยอดสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติขุนศักดิ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจรรยพรพุ่มภักดีโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทรัสม์หนูทองโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจียระไนศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฉัตรินอินแพงโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัชพลพินิจโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิชาหมวกวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐณิชาอุคำโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณวัฒน์แก้วจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงถิรญาจรูญนนทินโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐกฤษเชอมือโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐฐินันท์หมินสะแล๊ะโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนศักดิ์ถิ่นจะนะโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงใจแดงแก้วโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนาวดีคงกระพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรขวัญทองโรงเรียนบ้านคูนายสังข์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวีสันตะโรโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาววัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา