รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๐๗ - โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ตำบลคู อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกมลชนกประยูรแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติธัชขวัญทองยิ้มโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นายจิรายุแก้วคงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชมพูนุชบิลระโอ๊ะโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายปริวัตรไหมพุ่มโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นายพันธ์กรกรอบแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นายพิรุณชัยศรีช่วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมณฑิฌาใสสงค์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุนารีแก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๕นายชัยพัฒน์เพ็ญจันทร์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิทองแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๕นายตะวันแก้วยอดทองโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวประภัสสรศรีทวีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปรินดานิลอนันต์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพจนารถเพชรสุริยาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๕นายอรรถชัยนิลรัตน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๔นายคุณากรอะวะภาคโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายณัฐกฤตแก้วชูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภคพรสันเสนาะโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภาสินีวรรณนุ้ยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุดารัตน์หมัดหมันโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๔นายเอกชัยพรมทองโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุลีภรแสนหูมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐวดีสีจันแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบัญจรัตน์อิทธิญาโณโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูมินันท์ชำนาญงามโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรเทพเทียนชัยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศราศิณีย์ช่วยรักษ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสมฤทัยแก้วสุขโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริวัญทองคำโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกศินีสารพันธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชากิ่งทองมากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธารารัตน์หาศิริโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงประกายมุกราชดาเพชรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรแก้วนุ่นโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวนัชพรธนะรัตน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนิษฐาพรหมเมศร์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษทองแก้วเจริญโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดารัตน์ปานศรีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนภสินธ์อินนุมารโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปณัฎษราอำนวยผลโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปลิตาศรีรัตน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพลาธิปเพ็งแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรมัยจันจิตจริงใจโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิจัยบุญโณโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมษาแก้วสุขโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตนาวดีปัตตพัฒน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีระภาพจันทร์อ่อนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธินนท์คงฉิมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา