รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๐๗ - โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ตำบลคู อำเภอจะนะ สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 241 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกมลทิพย์เอียดบัวขวัญโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัณฐาภรณ์แสงสุวรรณโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนันญาธรรมรักษาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวญาณิศาอินทร์ช่วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐิญานันท์พรุเพชรแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฎฐาชัยด้วงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวตวงรัตน์พรมอ่อนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทรรศนีย์ทองสิวรรณโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธวัลหทัยวงค์ชนะโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนันทวันพรหมนิมิตรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๖นายบุณฤทธิ์มณีไชยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปนัดดาภาคอินทรีย์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยธิดาคงฉิมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๖นายพันทวัฒน์มณีรัตน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภีชญาเดชาพุฒิพัทก์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมุจลินท์สะหะคะโรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรัญชิดาพรุเพชรแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๖นายวิโรจน์ชายพรมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๖นายวุฒิสิทธิ์หลัดทองโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๖นายศรัณย์มีเสนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๖นายศักดิ์พลเพ็ชรสงครามโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเสาวลักษณ์รองเดชโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๕นายกฎชพรนวลทองโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๕นายกรวิชญ์ทองเพ็ชรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษณะมานะการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิดาภาศรีช่วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจุฬารักษ์หารลือชัยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณิชกานต์ทานาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวทิพนภาจุณรัตน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๕นายธนวัฒน์บุญช่วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนงนภัสด้วงกล่ำโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนภัสสรอำพันธ์รัตน์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวีณาหนูนวลโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๕นายปัตติทานจันหนูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเปียทิพย์มณีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๕นายพงศกรแก้วมณีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิรญาณ์พ่อค้าโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๕นายยศพลศรีชัยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๕นายราชศักดิ์ราชยอดโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาววรรณใสคงจันทร์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๕นายวิภาคภู่แพรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๕นายศุภณัฐลือเกียรติไพศาลโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสมิตานันสังขพันธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอัญชิสาชูเกลี้ยงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๕นายอาทิตย์แก้วสุกใสโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอิงกมลชมภูฆังโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนิสราไชยแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๔นายชวกรแก้วอ่อนจริงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฐิตินันท์พรุเพชรแก้วโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวุติแดงทองเกลี้ยงโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์วัดน้ำขาวนอกคณะจังหวัดสงขลา