รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๐๖ - วัดโคกเปี้ยว
ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวISABELSWIECZEWSKIโรงเรียนวัดท้ายยอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตภาสจันทรังษีโรงเรียนวัดท้ายยอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิติภัทรอินทะเรืองโรงเรียนวัดท้ายยอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดท้ายยอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคริสโยกิ อันยุกวงศ์ดารารัตน์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกานต์ยิ้มพลายโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายผดุงพลโฮ่ลิ่มโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์สมจิตรโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณวิสาผ่านกลางโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาวีร์ศรีภิลาโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิกรไชยฤทธิ์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประเสริฐกี่ทองมากโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญญิศาเดชทองจันทร์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์พงษ์ภู่พันธ์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเสกสรรค์จำปาขันโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา