รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๐๖ - วัดโคกเปี้ยว
ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิสิทธิศักดิ์คงด้วงโรงเรียนวัดท้ายยอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจิราวรรณสาโรชสกุลชัยโรงเรียนวัดท้ายยอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอมรเทพสามานสวนโรงเรียนวัดท้ายยอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญชิตาพลมาโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฎฐศรัญย์วรรณโรโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภาพวรรณยุหวลโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุทธิศักดิ์กอบการสวนโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชรากรณ์พิมลนอกโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปราโมทย์คำสุวรรณ์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายแม็กชิลด์ กาลังวงศ์ดารารัตน์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวันปิยะบัวแก้วโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรยาลาภวงศ์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุพัฒน์ชุ่มชื่นโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกมลภพบัวแก้วโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรวรรธนิลวรรณโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวิทย์สุขศรีสังข์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรปานเปลี่ยนโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุวัฒน์บุญมากโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรวุธปานมีโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิชัยแก้วบัวสังข์โรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอาซานเตะปูยูโรงเรียนวัดแหลมพ้อวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา