รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๗๒๐๐๓ - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 425 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกพรมีประเสริฐโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกอรรัตน์แก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกานต์ธีราสงยังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติพงศ์ชายะพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติพนธ์อารมณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวขวัญชนกแซ่ก๊กโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิรชยานาคสง่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฉวีวรรณสุวรรณรัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชญานินยมขรรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิกานต์จิตจำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิดาสุวรรณชาติโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชุวรัตน์ปริยศิลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวญาดาสุขุมพันธนาสารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐกมลนาคพิทักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐกฤตาแก้วภิบาลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐธิดาทองสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐวราคงเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๖นายตรีพลธรรมเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทรรศวรรณจันทร์แก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๖นายทัศน์ไทเสนุภัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธาราทิพย์นิมานนท์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนริสาใจชะอุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนุธิตาสังข์ประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญจมาศเฆ้ชนะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญจวรรณเดชดำรงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปณัฐฐาจิตรหมั่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปณิดาลือสิริมนัสโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๖นายปราโมทย์จันทโฆษโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๖นายพรเทพเสมกระโทกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภรนิสารักสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัคจิราเพชรพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัทรนันท์มณีโรจน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัสสรบุญนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภูริดาเอียดเหตุโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมนัสวีร์ปัจฉิมสิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๖นายยศกรสุขสะปานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวยุวธิดาทองเที่ยวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๖นายรชตอุตมะมุณีย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๖นายรัชชานนท์ชำนาญธุระกิจโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวลลิตาสมบูรณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวลสิตาศรสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๖นายวชิรวิชญ์ยอดเครือโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๖นายวรกันต์พฤฒิพฤกษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๖นายวรินทรจิตพิบูลย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรินธรจอมสุริยะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาววริศราผลบุญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาววริศราวงษ์สามานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๖นายวสุพลพรหมจรรย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาววัทนพรประยูรวงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๖นายวันชนะซิกพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา