รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๒๐๐๓ - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 683 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรัณฑาส่งศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์ชูชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นายจรินสุวรรณโณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนัญชิดาบัวปลอดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิชัยโชติโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นายดนัยหัสรังษีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นายนภัสวุฒิปุญญะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพลอยชมภูรุ่งแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพสิษฐ์ตาจำเริญนุสิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภาวินีลำไล่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมณธิชาคำชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรักษิณาวงค์ผาบุตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๖นายอุกฤษฏ์จันทนวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเจนจิรารักษ์เพ็ชรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๖นายกมลภพรัตนนิลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรกมลนพภาพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรชวัลรักพูนแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณะพลไชยโคตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๖นายกวินสืบภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัลปพฤกษ์ไชยจรูญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกาญจนามณะโสโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกานต์สินีศรีสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๖นายเกียรติศักดิ์เกสโรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๖นายคฑายุทธดิญชวัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๖นายคณาเชนทร์หนูละอองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฉัตชนกสะรุโณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชมพูนุชบำรุงวงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๖นายชลันธรเครือทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๖นายชัยวัฒน์โพธิ์บูลย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวซากินะรัตนะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐายิกาคงยอดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๖นายณภัทรจันทนะวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐนันท์เต็มแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิมากเกื้อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดวงกมลรักบัวทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวตวิษาพรหมจันทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๖นายติณณ์แก้วประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทิวาพรแก้วชูเชิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๖นายธนกรเจริญรูปโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๖นายธรณิศขุนแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๖นายธวัชชัยสุวรรณมณีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญารัตน์สุขกระจ่างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๖นายธิปไตยจันทร์ศรีนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๖นายธีรพัฒน์บุญศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๖นายธีรภัทร์ขวัญหนูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนงลักษณ์เทพรักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๖นายนนทนันท์จันสีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๖นายนนธวัชเป็นไชยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนรัญญาจันทายนะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนฤมลชะนะชัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา