รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๒๐๐๓ - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 487 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกชมนภันมหันตมรรคโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
2มัธยมศึกษาม.๖นายกรวิษณ์ทองอ่อนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
3มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษฎาหมานหมิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณพงศ์จู่เถี้ยงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5มัธยมศึกษาม.๖นายกล้าณรงค์แก้วทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญาภัคสุวรรณมาลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติพงศ์คงมีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
8มัธยมศึกษาม.๖นายจิรภัทรสิงห์ฆาฬะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
9มัธยมศึกษาม.๖นายชนาธิปสุขสมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเชอร์รี่ภูจักรนิลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
11มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐนันท์แก้วแสงอ่อนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวถาวรีย์ใหม่คงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
13มัธยมศึกษาม.๖นายเทพประธานคงเดชะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14มัธยมศึกษาม.๖นายธนกฤตบุญทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทรเกตวงศ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
16มัธยมศึกษาม.๖นายธเนศชาร์คริตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
17มัธยมศึกษาม.๖นายนนทวัฒน์วิวัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
18มัธยมศึกษาม.๖นายนรภัทรแก้วดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
19มัธยมศึกษาม.๖นายนรภัทรบุญนิ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
20มัธยมศึกษาม.๖นายพงศ์ธนาวัฒน์เรืองศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21มัธยมศึกษาม.๖นายพงศธรจันทร์กำเหนิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัชรพรแสงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
23มัธยมศึกษาม.๖นายพิชชานนท์ซุ้นสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24มัธยมศึกษาม.๖นายพีรพลเขียวประดิษฐโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
25มัธยมศึกษาม.๖นายภคินบรรเจิดฤทธิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัสรินยาหนูประกอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27มัธยมศึกษาม.๖นายภูมิทัตบุสโรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28มัธยมศึกษาม.๖นายมิ่งมงคลศิลาลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
29มัธยมศึกษาม.๖นายวงศธรยกตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
30มัธยมศึกษาม.๖นายวชิรวิชญ์บินพะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
31มัธยมศึกษาม.๖นายวรเวชพุดนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32มัธยมศึกษาม.๖นายวริทธิ์นันท์แวมามะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศรุตามะแอโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิประภาเพชรนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
35มัธยมศึกษาม.๖นายศาสตราเวชสุวรรณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
36มัธยมศึกษาม.๖นายศุภวิชญ์เซ่งเข็มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดาแดงวังหมากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดารัตน์สังข์ทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุภาสินีลิ่มพงศ์พัทธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุวรรณรัตน์สุขกิ้มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวหัสสะนาสุวรรณเปี่ยมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
42มัธยมศึกษาม.๖นายอนุชิตปิ่นทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
43มัธยมศึกษาม.๖นายอภิเดชขวัญทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
44มัธยมศึกษาม.๖นายอรรถพลจันทะคารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
45มัธยมศึกษาม.๖นายอัครดนัยส้มตั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
46มัธยมศึกษาม.๖นายอัครพงษ์เพ็ชรัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอัญชลีแก้วแสงอ่อนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอาลิสาแก้วประกอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
49มัธยมศึกษาม.๖นายอิทธิพัทธ์ปิดดำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
50มัธยมศึกษาม.๖นายเอกราชบุญราศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา