รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๗๐๐๐๒ - วัดควนกะไหล
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายทัศน์ษนุสงวนนามโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยวรรณรองเดชโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธาศิณีสุโสะโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
4มัธยมศึกษาม.๔นายกฤติเดชยี่เส้งโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชมพูนุชพรหมภิบาลโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิชาสงวนนามโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐริกาพิกุลทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรโชติจงจิตต์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรัชญาพรเซ่งรักษาโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศ์พันธุ์คำอ่อนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแพรวาแตงเอี่ยมโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเคนพม่าโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิยดารองเดชโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกสิทธิ์ภักดีบุตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพลเกตุแก้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรชนกแซ่ลิ่มโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรวิชกองแก้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภธิดาสินอุดมวงศ์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิวัฒน์จิตบุญโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา