รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๗๐๐๐๒ - วัดควนกะไหล
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายธงชัยโภคบุตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
2มัธยมศึกษาม.๖นายพงศภัคแซ่ตันโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
3มัธยมศึกษาม.๖นายยุรนันท์วิเศษโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษกรฤกษ์อรุณวิทยาโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไกรวิชญ์โภคบุตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเทพอนันต์สงวนนามโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชตพลชูภักดิ์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณนธพรสุขวิชัยโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิไชยคำโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิหนูงามโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาคภูมิศรีเรืองรัตน์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมงคลยางงามโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวินัยมะลิเครือโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธิชัยการวิจิตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิณัฏตาทองพัฒน์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนกสุดาอินทรโอสถโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐภัทรสงวนวงค์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธารประพรสีน้ำทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรพลทองคำโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภัสวรรณวิเศษโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัณฑิตาบุญยัษเฐียรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพลกฤตยอดประเสริฐโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมธาวีโภคบุตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรักษิณารอดคืนโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีระศักดิ์แสงอาทิตย์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุวพิชญาจำนงค์จิตรโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิรักษ์นาวารักษ์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอานุภาพบุญรอดโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมวัดควนกะไหลคณะจังหวัดพังงา