รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๖๗๐๐๒ - โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกรัตน์กิจผ่องแผ้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกมลลักษณ์คำลือโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติเชษฐ์พสุธันย์โภคินโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวครีมาสันติกุลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชรินทร์ทิพย์ใจโพธิ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลธิชาไชยขวัญโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฏฐณิชาตัณฑศรีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐกุลไช่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๖นายณาริศพรหมเศรณีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษาม.๖นายดนุพลฮอลบอร์นโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๖นายไตรรัตน์บุญเขื่องโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษาม.๖นายธนกฤตเสนแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนพรดาคำโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๖นายธนภูมิราเหมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญลักษณ์จันทร์เมืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
16มัธยมศึกษาม.๖นายธีรพิชญ์พงศ์ศิรประภาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๖นายนนทวัฒน์หูตาชัยโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
18มัธยมศึกษาม.๖นายนาวินต่างจิตรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญญาภาวงศ์ปัญญาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวประภัสสรเพชรคงทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๖นายปริญญาลันบุตรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวผกาวรรณหอมหวานโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัชรพรจำปาทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพิมณภาคำเลี้ยงโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวแพรพิไลเชื้อปู่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
26มัธยมศึกษาม.๖นายภราดรเปอร์รูลาซโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมณีรัตน์ชะเอมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเมริสาทับบี้โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรุจรวีแซ่เกาะโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
30มัธยมศึกษาม.๖นายวชิระศักดิ์ชูลักษณ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาววันวิสาภู่วิจิตรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
32มัธยมศึกษาม.๖นายวิศรุตสุขใสโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิธรนาแซงโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิวิมลทำประโคนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๖นายศุภวัฒน์แสนสุริวงศ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
36มัธยมศึกษาม.๖นายสมบุญสุมิตรทิวรกุลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสวรสสุขหอมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุธิดาประจิมนามโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๖นายสุรกิจหวังเจริญรัตน์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวหทัยรัตน์รัตโนทัยโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวหฤทัยหยางเจริญสกุลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอชิรญาณ์จำปาสีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอพัชชายอดยิ่งโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
44มัธยมศึกษาม.๖นายอมรเทพหอมหวานโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๖นายอเล็กส์ซันเดอร์เชอร์เบล์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
46มัธยมศึกษาม.๖นายเอกรินทร์ตันทวีวงศ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๖นายเอื้อกานต์ขวัญศรีสุทธิ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐิติกานต์เนตะเทศโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิธรรมรังษีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
50มัธยมศึกษาม.๕นายธัญเทพบุญเกิดโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต