รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๗๐๐๒ - โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรดาแก้วเหลืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๖นายจักรินเพชรคงทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๖นายจิราวุธน้อมเมืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๖นายชนะพงษ์เสือพรมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๖นายแซมทาปาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐธกรณ์แซ่ไป๋โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนนันต์ตาวินโนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษาม.๖นายธเนศบุญเดชโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนูร์ไอนาสุวรรณนุรักษ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปาลิตายอดมณีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยะวรรณรักษ์ดรุณโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวลลิดารัตนาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณภาแวดไธสงโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๖นายวีรพัฒน์ตามแบบโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสมิตานันท์บุญจันทร์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
16มัธยมศึกษาม.๖นายสุรบดีเกื้อสกุลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๖นายอชิระคุ้มประยูรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
18มัธยมศึกษาม.๖นายอภิสิทธิ์ปัญญสังข์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกมลชนกแซ่อ๋อโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกฤษณาศรีเพ็งโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๕นายกวินธนนุกูลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจริยาลามาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิรพาภรณ์ทวีปวรชัยโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
24มัธยมศึกษาม.๕นายจีโนกอลนากีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแจ๊สมินสมิทโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฉัตรนราขันย่าเป้าโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชาลิตายอดมณีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชาลิสาหนูอ่อนโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวซาร่า รดาซอมเมอร์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฏฐวิตราเกตุแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐชาศุภนามโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐธิดาไชยนอกโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณิชาชำนินาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
34มัธยมศึกษาม.๕นายธนวัฒน์อุดมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธีรรัตนาลิ้มธราพรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเบญยาภาสว่างใจโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปริณณภัสร์ระตินัยโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
38มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแพรวาชุมสวัสดิ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๕นายภราดรศิริปรุโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภิญญดาทับแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๕นายภูตะวันพรหมจันทร์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
42มัธยมศึกษาม.๕นายมณฑลนะถาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรุจพรรธน์ทิพยธนาโรจน์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
44มัธยมศึกษาม.๕นายวันทยาวุธกินขุนทดโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๕นายวีระอารีคงถาวรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศศลักษ์สินธพโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศิริวรรณวรภักดีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
48มัธยมศึกษาม.๕นายศิวฤทธิ์แซ่จู้โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศุภิสราหมื่นพรหมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสิดาพรชาญณ์ปรีชาศิวัศโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต