รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๗๐๐๒ - โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายธนาธรเอียบก๊กโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนลินทิพย์พันธ์กระวีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเพชรแพรวพราวเชิดฉายโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฟ้าประทานอินมังโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
5มัธยมศึกษาม.๖นายสุกฤษฏ์วีระวงค์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกรรณิกาธูปแพโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
7มัธยมศึกษาม.๕นายกฤตัชญ์แก้วสุขโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเกศินีวิสุทธิพงษ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลธิชาสีนวลแก้วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวญาณิศาศิลปานนท์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
11มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิสุทธิธรรมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปารมีปุญญสิทธิกรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรานิบัสเนทโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรีด้าเกริล์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
15มัธยมศึกษาม.๕นายศุภวิชญ์คำจรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
16มัธยมศึกษาม.๕นายสวพลนิลพงษ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสิริลักษณ์ธีรภาพพงศ์พันธ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอารดาโนนสูงโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
19มัธยมศึกษาม.๕นายเอกรัตน์ใหม่เกื้อโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกชกรรณรงค์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกนกกาญจน์จำนงค์จิตโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
22มัธยมศึกษาม.๔นายกฤติเดชพรหมพิลาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกาญจนาแซ่ตันโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจันทร์จิราเปรมเสถียรโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
25มัธยมศึกษาม.๔นายแจ๊กกี้ลุทเซโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฉันทนาเดวีบูราสกุลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
27มัธยมศึกษาม.๔นายชญานนท์แกล้วทนงค์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
28มัธยมศึกษาม.๔นายชนพลหลักบ้านโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชลนิสาคำจันทึกโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
30มัธยมศึกษาม.๔นายชิษณุพงศ์ทองแดงโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
31มัธยมศึกษาม.๔นายซีโมเน่โลรินีโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
32มัธยมศึกษาม.๔นายณธณณแซ่ชั่วโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
33มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐธภูมิทองไทยโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
34มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวัฒน์เลื่อนเกื้อโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
35มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณิชาภัทรศรีชนนท์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
36มัธยมศึกษาม.๔นายตะวันสิงห์ทุยโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
37มัธยมศึกษาม.๔นางสาวตันหยงนิยมเดชาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
38มัธยมศึกษาม.๔นายธนาสินแซ่ตั้งโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
39มัธยมศึกษาม.๔นายธราดลช่อผลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
40มัธยมศึกษาม.๔นายธัชกรเดชะพันธ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธัญญาเรศเพ็ชรพวงโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
42มัธยมศึกษาม.๔นายธันวารัตน์สุวรรณรัตน์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
43มัธยมศึกษาม.๔นายนิธิพัฒน์หอมรสโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาวบุญญาดามากหลายโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
45มัธยมศึกษาม.๔นายปิยะอารีย์รอบโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
46มัธยมศึกษาม.๔นายปิยังกูรขวัญเมืองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปุณณิศาหนวดงามโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรพิมลเชิบรัมย์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
49มัธยมศึกษาม.๔นายพรรษาอักษรทองโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพริบพันดาวเดชารักษ์โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต