รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๖๗๐๐๑ - วัดเจริญสมณกิจ
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายธีรพงศ์เพิ่มผลวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
2อุดมศึกษาอื่นๆนางนรมนเหล่ามโนสุวรณ์วัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
3อุดมศึกษาอื่นๆนางฉวีวงศ์สกุุลตันวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
4อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสิริมาชูเชิดวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
5อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวปิยธิดาสุขเจริญวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
6อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีกาญจนารัตน์วีระพันธุ์วัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
7อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวหนูนิดหงษ์ทองวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
8อุดมศึกษาอื่นๆนายอภินันท์ประสมแก้ววัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต