รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๗๐๐๑ - วัดเจริญสมณกิจ
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายอภิชัยเอกภูมิวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
2อุดมศึกษาอื่นๆนางผ่องศรีจงสงวนวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
3อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีสุวิมลธรรมการย์วัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
4อุดมศึกษาอื่นๆแม่ชีพรพิมลบุญเรืองวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
5อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวบุปผาบุญญ์พันธ์วัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
6อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกรณัฏฐ์ชูเชิดวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
7อุดมศึกษาอื่นๆนางณัชชารีย์โกยวาณิชย์วัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
8อุดมศึกษาอื่นๆนางสาววรรณวิไลรุ่งตันวาณิชย์วัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
9อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุภรณ์ภูผาวัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต
10อุดมศึกษาอื่นๆนางนิภาชิตมาตย์วัดเจริญสมณกิจวัดเจริญสมณกิจคณะจังหวัดภูเก็ต