รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๖๕๐๑๒ - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
ตำบลนาสัก อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติพงศ์เกิดนำชัยโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายระพีพัฒน์แดงศรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินทิพย์ปิ่นทองโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวารียากองยอดโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกษมาเกนกาลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฉันทิสาเซ่งเส้งโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชนันท์พยัฆยุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาปักษาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพชรมัยโตสีดาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดาจันทร์สถิตย์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศรันยาสุขบรรเทิงโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริลักษณ์เซ่งเส้งโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรวิสราทิพย์วิเศษโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาววัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร