รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๕๐๑๑ - โรงเรียนอนุบาลสวี
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนากรถึงชาตรีโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุติมาสกุลปักษ์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุภามากทุ่งคาโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกศกนกสุดใจโรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิรัชศิลป์ธุลารัตน์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาภัสรารินทะวงค์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศันสนีย์ด้วงนาโพธิ์โรงเรียนวัดท่าหินวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงกมลบุญต่อโรงเรียนวัดท่าหินวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร