รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๖๕๐๐๘ - โรงเรียนนาสักวิทยา
ตำบลนาสัก อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพลเหมะโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
2อุดมศึกษาอื่นๆนายเปรมเดชแก้วโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัลยรัตน์สุขผลโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
4อุดมศึกษาอื่นๆนายสิริสิทธิ์ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
5อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกองแก้วพัฒนเทียนแจ่มโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
6อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวใจแก้วสีแดดโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร