รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๕๐๐๘ - โรงเรียนนาสักวิทยา
ตำบลนาสัก อำเภอสวี ชุมพร

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวขวัญจิตต์หอมชื่นใจโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรทิพย์หับลั่นโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทรธิดาศรีบุญเรืองโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
4อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจันทิมาบุญกวยโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทรวรรณพิมมะเดดโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
6อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุภาพรธานาโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุจิตราอุดชาโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
8อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกุลิสราแก้วทิพย์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
9มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจันทนาพังงาโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
10อุดมศึกษาอื่นๆนางสาววิรมณดุลยะศิริโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐวรรณวิบูลย์เชื้อโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
12มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรพิมลไกรแก้วโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภัทราภรณ์คำสิงห์นอกโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาววิภาดาพรมนัสโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรัชนีพรสุวรรณวิจิตรโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกุลณัฐสงรัตน์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
17มัธยมศึกษาม.๔นายวิทยาเพ็ญสวัสดิ์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
18มัธยมศึกษาม.๖นายบุรินทร์พังงาโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
19มัธยมศึกษาม.๖นายวิทวัสภู่สุรัตน์โรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
20มัธยมศึกษาม.๖นายรุ่งอนันท์คงวิเชียรโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร
21มัธยมศึกษาม.๖นายนนทชาพวงแก้วโรงเรียนนาสักวิทยาวัดนาสักคณะจังหวัดชุมพร