รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๖๖๕๐๐๗ - วัดธรรมถาวร
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินกรศรัทธาธรรมโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรนัชชาหัสรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
3อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจันทรจีรามากทองวิลสันโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวันเพ็ญมีทองโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
5อุดมศึกษาอื่นๆนายทวีลาภสุขนุ่มโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
6อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวมัณฑนฌาชูโฉมโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
7อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจิตติมาคงมีโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
8อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวเสาวณิตจำรัสฉายโรงเรียนบ้านวังปลาวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
9อุดมศึกษาอื่นๆนายเสริมศักดิ์ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยมุดวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร