รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๖๕๐๐๗ - วัดธรรมถาวร
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงญานิกาบัวหลวงโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณรมณคงทองโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
3อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวรัตนพรทองรอดโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตพลแดงสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาวงศาโรจน์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
6อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกมลรัตน์พัฒนวงศาโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวินท์ภู่ระย้าโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
8มัธยมศึกษาม.๓นายกฤษฎาอ่วมจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
9อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจารุวรรณเกษแก้วโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรุตม์องอาจโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอารีรัตน์เพ็ญสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
12อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวศรินทิพย์กลิ่นอุบลโรงเรียนบ้านห้วยมุดวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐิดาจิตรวิรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมนทกานต์เรืองกูลโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
15อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกัลยารัตน์เดชสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยมุดวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอมิตาชุมดีโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัษฎาวุฒิวรสารโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมลธิญาสุวรรณารามโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทัตธนคิดถูกโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติยายวนเกิดโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทรงศักดิ์ม่วงขาวโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพงษ์จิรนิธิกูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรจิราอ่วมจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญชนกแก้วประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนรัตน์คงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรธิชาไทยทวีโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญารัตน์ปลอดมุสิกโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิมาสมทรงโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสโรชาแก้วทับทิมโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนุตตรีย์ขวัญม่วงโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธิดาคงมีโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเลอวงศ์แก่นทองโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติชนกโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์แสงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณชนกเพชรรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวรรณบัวสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณเรืององอาจโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรียาพรเมืองงามโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชิสาอินทรจั่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุณณดาทองวิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวีร์ศิษฐ์สักจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเฉลิมศรีเมฆนิติโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรชูแก้วโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาภรณ์นกสามเมืองโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทพัทธ์คงมีโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวณัฐจันทร์นพรัตน์โรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอธิวัฒน์ชนะโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพงษ์รัตนทองโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภินันท์ศิริสุขโรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติกาญจน์พรมจรรย์โรงเรียนวัดผุสดีภูผารามวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร