รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๖๕๐๐๖ - วัดเขาหลาง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม ชุมพร

แสดง 51 ถึง 59 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณแซ่เลี่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
52มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิพัทธ์จำเริญมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
53มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุลินทร์ฝั่นปันเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
54มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาอนุพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
55มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวุฒิสงกลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
56มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิภัทรภิญญงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
57มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุปรีชาวรรณเวศโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
58มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสาธิตาช่วยนครโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
59มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรถพลคล้ายคลึงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร