รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๔๗๐๓๔ - โรงเรียนบ้านกันโจรง
ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิญญามาลัยทองโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญารัตน์ห้าพุทธาโรงเรียนบ้านกันโจรงวัดป่าโคกยางคณะจังหวัดสุรินทร์