รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๔๔๐๐๕ - มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.โทนางสาวบัณฑิกาจารุมามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์แนบสำโรงโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาสกรไชยจะโปะโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
4อุดมศึกษาป.โทนางสาวบุศราสุวรรณไตรย์มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฏฐวุฒิช้อนกระโทกโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสตรีรัตน์ชนกกุลกรรัตน์มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริยาแสนพระพลโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตติกาลบุญสูงเนินโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอนินท์ญาฎาสินกิ่งโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงน้ำทิพย์ธงฉิมพลีโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิง.กัญญากรรัตนาธิวัฒน์โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิรภพชูหมื่นไวยโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุรังสรรค์ดวงสูงเนินโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริทัศน์ทูลบุญลินทร์โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเขมณชาติเขียวเทศโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนาภาชมกิ่งโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรรณิการ์พลอยกระโทกโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอินทรดาโมราสูงเนินโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัฒราตรีปุราณรมย์โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา