รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๔๔๐๐๕ - มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีMissAYE MON-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
2มัธยมศึกษาม.๖แม่ชีปนัดดาโพธิ์แดงมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๖แม่ชีโสภีจันทร์ศรีคงมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
4อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG AOM KHAM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐธิดาสุนทองมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
6อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG AUNG KHAING-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุกัญญาชุ่มครบุรีมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
8อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG AUNG POUNG-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรานิษฐ์รัตติรวิโรจน์มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรุณีบางต่ายโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
11อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG AYE WAY PYONG-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิวกรอภิโชควัฒนกุลโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
13อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG HOM KHAY-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรัชญาขอมเมืองปักโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
15อุดมศึกษาป.ตรีMissNAN KHIN KHIN HTWE-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรากรโพธิ์กิ่งโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
17อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG LAO NGURN NUM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชยาพลสาระโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
19อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG LA WON-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยวัฒน์ใหม่ปุ้ยโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
21อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG MAWN-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรวุฒิโพทะเลโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
23อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG MOON HSENG-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภวิชญ์กองจินดาโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
25อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG NOON EAIN-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธวัชชัยเขตตะคุโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
27อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG KAW KHAM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาฉายครบุรีโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
29อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG NOON NOM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชาย.สุทธินันท์ช่อประพันธ์โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
31อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG KHAM PHONE-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภัทรบุญตนโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
33อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG PHAING-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐกรณ์จอนกิ่งโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
35อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG PHOUNG AOM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรสุมาธนูศรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
37อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG PHWE SENG-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณวลีรัตนาโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
39อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG SAM HOM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
40มัธยมศึกษาม.๓นางสาวมลธิดาป้อมนิลโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
41อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG SAM PAO-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวชิตะตุ่นจะโป๊ะโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
43อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG SAN NGIN-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยุทธนาปรึกษากิ่งโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
45อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG SENG AOM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธินนท์แก่นสูงเนินโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
47อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG SENG HOM-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบารมีปรึกษากิ่งโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
49อุดมศึกษาป.ตรีMissNANG SENG MON-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิปปกรกองศรีโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยคณะจังหวัดนครราชสีมา