รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๖๓๗๐๔๔ - กศน.อำเภอหนองพอก (กศน.)
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายอภิชาติทัศคำไชย์กศน.อำเภอหนองพอกวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2อุดมศึกษาครูนายภูดิสสินภักดีกศน.อำเภอหนองพอกวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด