รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๖๓๗๐๔๓ - โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 106 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายทัศน์พลผดุงกิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2มัธยมศึกษาม.๖นายธนิษฐ์เนินธิโกโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธิติพรลาดหนองขุ่นโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธีรนาฎลาดหนองขุ่นโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5มัธยมศึกษาม.๖นายพศวัตลาดหนองขุ่นโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6มัธยมศึกษาม.๖นายพันธวิศดุจนาคีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมัทนพรสมดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8มัธยมศึกษาม.๖นายวีรชัยวงค์อามาตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริลักษณ์คำภักดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริโสภาคำภักดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11มัธยมศึกษาม.๖นายสรชัยหนองขุ่นสารโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจันทะพรบุตรสารโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13มัธยมศึกษาม.๕นายจีระวัฒน์พันปอปิดโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชวัลลักษณ์หินทองโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15มัธยมศึกษาม.๕นายชัยวัฒน์เทียมสุวรรณโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16มัธยมศึกษาม.๕นายเด่นชัยเคนคำมิ่งโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17มัธยมศึกษาม.๕นายธารากรปิ่นประไมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิจวิภาถวิลหวลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิพาดานาควันโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวบุปผาศรีโชคโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปิยะภรหอมสมบัติโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพรวลัยแก้วรับศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23มัธยมศึกษาม.๕นายพัฒนศักดิ์ประจันทร์ศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24มัธยมศึกษาม.๕นายสถาพรนามพรมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25มัธยมศึกษาม.๕นายสุรชัยสมพงศ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเสาวนีย์ซะตังโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27มัธยมศึกษาม.๔นายกิตติศักดิ์ประนมศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28มัธยมศึกษาม.๔นายจักกริชแซ่เซียวโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29มัธยมศึกษาม.๔นายเฉลิมชัยศรีชมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายไชยวัฒน์ธัญญากรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายณภัทรรักสวยโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐพรอาศัยสงฆ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณีรนุชคัทเนตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงทิปกาทุ่มโมงโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35มัธยมศึกษาม.๔นายธิติวุฒิวันสีหาโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายนฤเทพวิลัยวรรณโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37มัธยมศึกษาม.๔นายปริพัฒน์เบญจมาศโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38มัธยมศึกษาม.๔นายพีรทัตจันทคัตโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงภัทรวรรณคำมาดีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40มัธยมศึกษาม.๔นายมนัญชัยศรีรักษ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรุ่งไพลินพากเพียรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงวาสนาแสงพลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายสวิตต์หาระโคตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงสาริศาปิ่นคำโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณแย้มกันชูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษดากรณ์ชำนะหารโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกวีวัฒน์ศรีวราโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติกวินทองสมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพงศ์ลาดหนองขุ่นโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารวีโพธิ์อินทร์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์วัดศรีธรรมาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด